חשיבות מיקום אויר חוזר בחלל

אויר חוזר במיזוג אוויר .(ת.א.ח)
ההתיחסות לאויר חוזר בהרבה מקרים נמוכה ממפזרי האוויר טעות !
ההפך הוא הנכון .תכנון אוויר חוזר
בצורה נכונה משפיע על איכות פיזור האוויר בצורה משמעותית יותר ממפזר האוויר .
מיקום בקירבה לתריס האספקה עלול לגרום לקצר אוויר.
יניקה של האוויר בטמפ היציאה וקריאה לא נכונה של רגש האוויר חוזר הנמצא ביח׳ הפנים (מאייד).
במצב חימום כאשר גם אספקת האוויר וגם האוויר חוזר נמצאים בסמוך לתקרה או בתקרה סיכוי גבוה שלא נהנה מחימום באזור בו אנו נמצאים ( בדרך כלל עם רגליים על הקרקע)
כמו כן ניתן לנצל את מיקומו של הא.ח
לפיזור אחיד על החלל ע״י מיקומו באזורים הרחוקים מהאספקה ובאזורים שלא ניתן להגיע עם אספקת האוויר בצורה אחידה .
יש להדגיש שכל חלל ממוזג מחייב אספקה ואוויר חוזר באותו החלל אבל ב להבדיל מהאספקה חתך שטח האוויר חוזר צריך להיות שווה או גדול משטח גריל האספקה .
מבחינה עיצובית אין חשיבות לסוג תריס האוויר חוזר אלה לשטחו מצב זה מאפשר לנו חופש בפתרונות עיצובים כפיתרון.
במקומות ציבוריים או משרדים יש צורך
בחיבור תריס אויר חוזר בתעלה מבחינת תקן אש שזה נושא לדיון אחר האם זה נחוץ .
בזמן כתיבת שורת אלה. בלי לתכנן מעליי דוגמה גרועה למיקום אוויר חוזר גם בסמוך לדלת רחבה כך שתריס האוויר חוזר שואב את כל האוויר החם והלח שמעמיס על היח ולא מדבר על התוצאה העיצובית .(העיקר גופי תאורה שקועים) .