INVI ON FAMILY

מפזרי אויר עגולים ומלבנים עם תאורה מושלם לפיזור אחיד של 360 מעלות בחלל

יישום פשוט וקל שמשנה את פני התקרה ומשדרג כל חלל נתון